Oferta

"Nie bójmy się kryzysów. One dają nam szansę na uruchomienie swoich potencjałów i powodują nasz rozwój"

(źródło: Jacek Kasprzak, Interwencja kryzysowa, TUiW 11/2000)

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna to rozmowa z psychologiem- dotyczy przyczyny zgłoszenia, przeżywanych trudności, ewentualnych objawów zaburzeń psychicznych i/lub obszarów życia, w których chcesz wprowadzić zmiany. Konsultacja psychologiczna to podstawowa forma wsparcia. Stanowi pierwszy kontakt z psychologiem. Jednocześnie może być doraźną formą pomocy. Na podstawie uzyskanych informacji, psycholog przekazuje wytyczne w zakresie dalszego postępowania. Psycholog może (jeśli wystąpi taka konieczność) np. zaproponować konsultację psychiatryczną. Konsultacja psychologiczna trwa 50 minut.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne pomaga w utrzymaniu zdrowia psychicznego przez pomoc w radzeniu sobie z kryzysami lub w rozwijaniu właściwości, które ułatwiają realizację zadań. Jest to pomoc w wychodzeniu z kryzysów i pomoc we wspomaganiu rozwoju a w konsekwencji pomoc w przywracaniu równowagi psychicznej doświadczanej w sytuacji kryzysu rozwojowego i pomoc w zapobieganiu kryzysom na kolejnych etapach rozwoju.

Poradnictwo psychologiczne ma na celu przywracanie lub kształtowanie takich właściwości osoby, które są niezbędne dla zdrowia psychicznego, dla dobrego samopoczucia psychicznego.

Poradnictwo psychologiczne / redakcja naukowa Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Pomoc psychologiczna polega na stosowaniu form oddziaływania psychologicznego ukierunkowanych na:

 • rozwój
 • podnoszenie jakości życia
 • profilaktykę
 • zachowanie i przywracanie zdrowia psychicznego
 • zapobieganie, zmniejszanie, usuwanie nieprawidłowości dotyczących zdrowia psychicznego
 • wsparcie w sytuacji doświadczania kryzysu, traumy, stresu

OBSZARY PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO:

 • poradnictwo psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • poradnictwo psychologiczne w okresie adolescencji (dorastania)
 • poradnictwo psychologiczne dla osób w okresie średniej dorosłości
 • poradnictwo psychologiczne dla osób w okresie późnej dorosłości
 • poradnictwo par (paradygmat poznawczo-behawioralny)
 • poradnictwo rodzinne
 • poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych
 • poradnictwo psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością
 • poradnictwo psychologiczne dla osób chorych somatycznie
 • poradnictwo psychologiczne dla osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i dla ich rodzin

TRAUMA (psychotraumatologia)

Traumą jest „stan psychiczny lub fizyczny wywołany działaniem realnie zagrażających zdrowiu i życiu czynników zewnętrznych (przyroda, ludzie), prowadzący często do głębokich i długo utrzymujących się zmian w funkcjonowaniu człowieka, które wyrażają się w zaburzeniach somatycznych i psychicznych”

SYTUACJA KRYZYSOWA (psychotraumatologia)

Sytuacja zagrożenia stanowi sytuację kryzysową, gdyż zawiera czynniki, które stanowią zagrożenie dla osoby– sygnalizowane lub bezpośrednio doznawane – lub zakłócają bądź uniemożliwiają działanie zmierzające do osiągnięcia celu (zaspokojenia potrzeby, rozwiązania zadania), bądź powodują pozbawienie cenionych wartości; sytuacja ta wyzwala stan wzmożonej aktywizacji i obciąża lub przeciąża system regulacji zachowania

Obsługuję pacjentów z Brzegu Dolnego. Nie czekaj, umów się na konsultację psychologiczną już dzisiaj.