O mnie

Witaj w Gabinecie Pomocy Psychologicznej

Jestem psychologiem, absolwentką jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia – Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu (ścieżka specjalizacyjna: psychologia kliniczna). Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Ponadto ukończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży (zgodnego ze standardami sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Dodatkowo celem poszerzenia wiedzy- rozpoczęłam studia podyplomowe w zakresie psychotraumatologii – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu.

Swoją drogę zawodową rozpoczynałam w Manamedica Centrum Medycznym w Wołowie- w Poradni Leczenia Uzależnień – odbywając praktykę studencką. Staż zawodowy odbyłam w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym- pracując z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. Ponadto pracowałam z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Stale uczestniczyłam w licznych szkoleniach głównie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, między innymi w zakresie: diagnozy i pomocy psychologicznej w temacie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, diagnozy i pomocy psychologicznej w kontakcie z ofiarą przemocy, diagnozy zaburzeń osobowości, metody dialogu motywującego. Ponadto ukończyłam certyfikowane szkolenie z zakresu poradnictwa psychologicznego w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu. Nadal czynnie uczestniczę w kursach i szkoleniach- stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyłam w wielogodzinnym projekcie : ,, Wiem, Rozumiem, Pomagam ” -realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia w ramach konkursu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Realizator cyklu szkoleniowego: Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki ,,Spójrz Inaczej” w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi. Moim jednym z głównych obszarów zainteresowań są uzależnienia od środków psychoaktywnych -poprzez udział w projekcie, podwyższyłam kompetencje własne w pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. Ponadto ukończyłam certyfikowane szkolenie w zakresie interwencji kryzysowej– Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie i wiele innych.

Obecnie indywidualną praktykę prowadzę w gabinecie pomocy psychologicznej w Wołowie. Jako psycholog prowadzę psychoedukację na temat zdrowia psychicznego w myśl stwierdzenia: „Dbam o zdrowie psychiczne – to nie wstyd . Ponadto współpracuję z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołowie, udzielając pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży- dotkniętym przemocą w rodzinie. Jednocześnie współpracuję z Fundacją Votum- udzielając pomocy psychologicznej osobom dorosłym, doświadczającym traumy z uwagi na utratę osób bliskich w wyniku wypadku lub innego zdarzenia losowego.

Dbając o najwyższą jakość usług związanych z ochroną zdrowia psychicznego- współpracuję z Panem Tomaszem Ciba – lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny  https://tomaszciba.pl/

Zapraszam Cię serdecznie do mojego gabinetu po uprzednim umówieniu terminu spotkania.

Psycholog mgr Anna Marchlewska

Zakres moich usług

Zakres moich usług :

 • ochrona zdrowia psychicznego:
 • pomoc psychologiczna
 • poradnictwo psychologiczne
 • konsultacja psychologiczna
 • terapia dzieci i młodzieży
 • psychoedukacja dotycząca zdrowia psychicznego
 • profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych
 • wsparcie psychologiczne w sytuacji doświadczania kryzysu, traumy , stresu
 • wizyta domowa (w uzasadnionych sytuacjach)

Oferta – jeśli doświadczasz lub doświadczyłeś:

 • kryzysu
 • trudności w obszarze emocji
 • nadmiernego lęku
 • stanów obniżonego nastroju
 • trudności w relacji z innymi ludźmi
 • braku wsparcia i/lub samotności
 • izolacji społecznej i/lub odrzucenia
 • straty, żałoby
 • nadmiernej kontroli, krytyki ze strony innych ludzi
 • rozstania i/lub rozwodu
 • przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej)
 • zdarzenia nagłego, traumatycznego ( np. wypadek, katastrofa, napad, gwałt itp.)
 • problemów na płaszczyźnie zawodowej ( mobbing, wypalenie zawodowe, utrata pracy lub podjęcie nowej)

Pomoc psychologiczna wobec dzieci i młodzieży:

 • rozwód rodziców
 • zmiana szkoły
 • narodziny rodzeństwa
 • przemoc rówieśnicza
 • nieadekwatna samoocena
 • lęk
 • wycofanie z relacji rówieśniczych
 • sytuacje urazowe

Psycholog Wołów - umów wizytę

Czy szukasz spawdzonego psychologa w Wołowie? Dobrze trafiłeś. Razem znajdziemy rozwiązanie Twojego problemu.